Tôi đã lên kế hoạch làm thế nào để đưa Kak Tini đến gặp Singh, bạn của tôi, Singh là chồng của Villashinni. Họ lấy nhau đã 10 năm nhưng không có con. Vợ của Singh cũng đe dọa anh ta, người Punjabis nói. phải có màu trắng. Tôi ra lệnh cho em gái tôi đánh người của tôi đến nhà bên cạnh bằng cách viện cớ phải đi xử lý công việc ở bưu điện. Tôi rất vui khi đi làm và trở về nhà để đón Tini bằng xe máy của mình. Sau khi giao con cho nhà bên cạnh, chúng tôi tiếp tục sang nhà Singh, tôi đã nói kế hoạch của mình với Singh, tôi không biết rằng Singh đã nói với vợ anh ta. rõ ràng vợ hiểu singh rõ ràng. cả hai đều làm việc một mình và vì dự án này, họ có thể nghỉ. khoảng 10:00 tôi đến nhà của singh.