Xếp hình cùng cô bạn gái nóng bỏng thích cưỡi ngựa

Xếp hình cùng cô bạn gái nóng bỏng thích cưỡi ngựa, Cả hai chúng tôi đều có thể có được một chỗ ngồi như vậy. Sau đó, dì của tôi nói – bạn sống ở đâu ở Delhi? Mười phút sau, tàu rời bến tàu. Một lúc sau trời tối dần. Bây giờ là khoảng 9 giờ. Đèn trên tàu cũng đã tắt. Cô ấy không nói gì khi tôi chạm vào cô ấy. Tôi đặt tay lên đùi cô ấy, nhưng cô ấy chưa nói gì. Sau đó tôi dùng ngón tay cào vào đùi cô ấy. Các thím thở dài, tôi hiểu vấn đề là phù hợp. Cô tôi sẽ nóng lên ngay thôi. Nếu tôi làm điều gì đó một lần nữa. Bây giờ tôi hỏi Dì-Dì ở nhà cậu là ai? Cô cho biết mình còn sống, có chồng và hai con nhỏ.