Vlxx cưỡi ngựa cùng anh người yêu. tôi đã mặc vào nhiều hơn, sự thật không phải tự khen mình mà tôi rất tốt. cơ thể và tôi cao, tôi không biết phải làm gì có nên chào hay không, tim tôi đập thình thịch và thần kinh bắt đầu bán tín bán nghi, nhưng tôi quyết định không chào vì lúc đó tôi đang đi cùng bạn trai . Sau đó giữa đồ uống và đồ uống và những cái nhìn trao nhau, tôi vui lên và bước bước đầu tiên, tôi đến gần anh ấy và ngồi cạnh anh ấy. Tôi mời anh ấy một ly và anh ấy nói xin chào, Carlos hỏi tôi có giận anh ấy không, Tôi trả lời là không, nhưng tôi đang đợi anh ấy chào tôi trước, anh ấy nói tôi nhìn bạn để chào bạn nhưng bạn lại quay sang nhìn,