Tuyệt vọng khi bị chính bạn thân phản bội

nhưng tôi chưa bao giờ nói một cách cởi mở. Và nó mang đến cho cuộc đời tôi một hướng đi mới. Ngoài ra, anh ấy đã cho cuộc đời tôi một hướng đi mới. Anh rể, khi nào anh đến đây? Tôi-Tôi đã nghĩ đến việc đến với bạn 3 ngày sau kỳ nghỉ đại học…. Xin vui lòng cho tôi biết nếu có bất cứ điều gì đặc biệt. Tôi sẽ chỉ đi vào ngày mai Anh rể – không, anh đang đến từ những kế hoạch của chính mình. Nhưng đừng nghe … Tôi cần sự giúp đỡ của Raj. tôi ra lệnh Người duy nhất bạn có thể giúp chúng tôi là anh rể của tôi – Raj. Anh rể, trước tiên anh nói cho tôi biết, sau đó anh mới đúng.