Tống tình em hàng xóm xinh đẹp nhưng khó tính

Chúng tôi có thể gặp mặt trực tiếp, nhưng dường như không thể gặp riêng. Trong cả hai trái tim đều có một khao khát được kết hợp cơ thể. Sau đó, số phận đã gợi ý và phát hiện ra rằng mẹ của Komal là một phụ nữ đang chạy trốn. Tôi nghe nói rằng anh ấy rất mũm mĩm. Sau khi biết điều này, tôi cũng bắt đầu tìm kiếm những cơ hội phù hợp. Một ngày nọ, tôi nói với một người bạn, “Lấy âm hộ của mẹ Komal.” Bản thân bạn tôi đã đưa con cặc ấn của mình vào âm hộ của mẹ Komaru. Chính anh ta đã nói với tôi về việc giết mẹ Desichu của anh ta. Trong câu chuyện của tôi, anh ta nói.