nói chuyện, uống rượu và làm món thịt quay. Chúng tôi chào họ và khi tôi thấy rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi quyết định rằng tốt hơn hết cả ba chúng tôi nên vào một căn phòng mà chúng tôi dùng để thăm viếng và đó là phía sau ngôi nhà. Chúng tôi tiếp tục uống rượu và nói chuyện. Trong số rất nhiều chuyện vặt vãnh mà người ta nói khi uống rượu với bạn bè, chúng tôi bắt đầu nói về phim ảnh và tôi không hiểu tại sao chúng tôi lại chuyển hướng sang nói về phim khiêu dâm, đặc biệt chúng tôi tập trung nói chuyện về bộ phim Tabú 2, (không phải Tabú phim American Style, kia),