tôi không chắc nữa , nhưng tôi không thể phủ nhận bất cứ điều gì với anh ấy rất giàu! —“Người yêu của tôi mọi thứ đều ổn, tôi vẫn còn mông lung, hoàn toàn mất hút vì anh ta, người yêu của tôi đã bị bà chị chết tiệt của tôi nhận ra: “xem nào, mụ béo, xả hơi đi, nhưng ai đó có thể nghi ngờ, chúng tôi phải lên kế hoạch thật tốt, có thể anh ấy rời đi trước, một ngày trước và tôi đuổi kịp anh ấy, giả sử một địa điểm gần Cuernavaca, hoặc Taxco, hoặc Puebla, tôi không biết, chúng tôi Sẽ lên kế hoạch tốt. Cô ấy khăng khăng mua cho tôi quần áo khiêu dâm, nhưng trong ngôi nhà của tôi,