Thua cờ bạc thanh niên dâng người yêu cho chủ nợ phệt

Tôi đã có cùng một tình huống. Đã lâu rồi tôi không quan hệ tình dục. Tôi cũng tuyệt vọng khi gặp anh ấy, nhưng tôi đã kìm lại. Đã chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm qua. Ngày hôm sau, sau khi học xong đại học, anh ấy đến phòng và nhắn tin mời tôi đến. Lúc đó là 5 giờ. Tôi đã nói với anh ấy cho đến khi bạn có thức ăn của bạn. Tôi sẽ đến đó trong một giờ. Tôi đến phòng anh ấy lúc sáu giờ. Anh ấy gọi cho tôi và tôi đến và ngồi trên giường của anh ấy. Anh ấy đi lấy nước cho tôi. Tôi về nhà và uống một chút nước. Sau đó cả hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện.