Thanh niên số hưởng được gái xinh xuất hiện hầu hạ như vua

Thấy có cơ hội, tôi nói – Bhabi, nếu ông cần tôi giúp việc gì, tôi sẽ đến. Bạn ghi lại số điện thoại của tôi, bạn có thể gọi cho tôi bất cứ lúc nào. Sau đó tôi đưa số điện thoại của mình và rời khỏi đó. Sau ngày hôm đó, bất cứ khi nào Bhabi cần tôi, cô ấy sẽ gọi cho tôi. Dần dần, nhiều thứ bắt đầu xảy ra trên điện thoại. Tôi đã từng đến nhà anh ấy rất nhiều. Một hôm tôi vừa nói chuyện vừa hỏi – Bhabi, con sống với anh trai gần một năm rồi, có bao giờ con thấy cô đơn và nhớ anh ấy không? Bhabi nói – dường như có rất nhiều điều mong muốn, nhưng những gì có thể làm được, công việc của họ cũng rất quan trọng.