Tất cả chỉ là phục vụ cho nhu cầu về công việc

Một ngày nọ, Parveen đột nhiên hỏi tôi rất nhiều thông tin về tôi, chẳng hạn như giao dịch, kinh nghiệm quan hệ tình dục, kích thước dương vật, v.v. Parveen cũng hỏi tôi thực sự sống ở Kota hay nơi khác. Để đáp lại, tôi đã cho Parveen địa chỉ nhà hàng của tôi và theo yêu cầu của Parveen, tôi cũng gửi cho anh ấy một bức ảnh về con gà trống của tôi mà anh ấy cũng thích. Đổi lại, tôi yêu cầu một bức ảnh của Parveen, và cô ấy nói rằng cô ấy sẽ gửi cho tôi sau một thời gian. Sau đó, tôi hỏi cô ấy tại sao cô ấy muốn có nhiều thông tin về tôi như vậy.