Tag: MIDE-919

Tất cả chỉ là phục vụ cho nhu cầu về công việc

Một ngày nọ, Parveen đột nhiên hỏi tôi rất nhiều thông tin về tôi, chẳng hạn như giao dịch, kinh nghiệm quan hệ tình dục, kích thước dương vật, v.v. Parveen cũng hỏi tôi thực sự sống ở Kota hay nơi khác. Để đáp lại, t...