Tag: Michiru Kujo

Vợ xinh phải bán thân để trả nợ cho chồng

có vẻ như Saloni đã chơi rất nhiều và lấy rất nhiều con cặc, nhưng mẹ thì không, tôi chỉ biết điều này sau khi tôi đụ anh ta. Tên của anh ấy và của tôi bắt đầu bằng một chữ cái giống nhau, vì vậy tên của tôi và số cuộ...