Tag: MIAE-240

Chồng bí mất theo dõi và phát hiện vợ đang ngoại tình

Nhìn thấy hai bà mẹ của họ gặp nhau, tôi cũng bắt tay với Ramesh. Sau một vài cuộc trò chuyện, chúng tôi đến phòng khách. Vợ tôi và trà cho mọi người. Khi Anjali đang rót trà, tấm mạng sari màu trắng rủ xuống, để lộ b...