Tag: MIAA-836

Chuyến đi suối nước nóng cùng nữ đồng nghiệp

tôi đánh thức cô ấy dậy, chúng tôi vào phòng khách và tôi mời cô ấy một ly bia khác, cô ấy nhận và chúng tôi bắt đầu nói về những điều vô nghĩa, Tôi nhân cơ hội ôm lấy cô ấy và bắt đầu hôn cô ấy một lần nữa, cô ấy khô...