Tag: MIAA-429

Sự thật đằng sau con người của bạn gái

Tôi tiếp tục đụ anh ấy khoảng 30 phút nữa. Cô ấy có thể đã tan chảy trong thời gian chờ đợi. Bây giờ tôi cũng sắp thức dậy nên bạn đã nói với cô ấy rằng bạn sẽ lấy thuốc hay vứt chúng đi? Cô ấy nói - Em đi lần thứ ba,...