Tag: MIAA-410

Cũng chỉ vì muốn giúp bạn thân không bị bắt nạt

Nhưng Samir nói - Ồ, bạn sẽ cảm thấy lạnh. Lau khô tôi nói - anh bạn, tôi không mặc gì bên dưới. Samir nói - vậy chuyện gì đã xảy ra, chúng ta cũng là con trai. Tôi phải xấu hổ vì điều gì? Trước sự van nài của Samir, ...