Tag: Lola Misaki

Thánh nữ một thời mời anh em cùng thẩm

Thưa ông, tôi không có việc gì để làm. Thậm chí không ai gọi về nhà để dọn dẹp bát đĩa. Tôi nói - này, đừng lo lắng... làm ơn đừng khóc. Sau khi nghe những lời của tôi, cô ấy im lặng và bắt đầu đi bộ sang bên kia đườn...