Tag: JUQ-088

Vợ trẻ thiếu thốn và cậu thanh niên

Một trong những trải nghiệm đầu tiên của tôi trong lĩnh vực đó là, một chi tiết mà trước đây tôi chưa từng sửa chữa. Cô ấy luôn để quần lót trong phòng tắm, sau khi tắm xong khi đi làm về. Tôi và bạn gái luôn đợi cô ấ...