Tag: IPX-665

Mặc dù rất ghét giám đốc nhưng vẫn phải đi công tác cùng

Trong lúc đó, tôi được biết anh rể tôi, chồng của Noreen, đi công tác nước ngoài 10 ngày. Anh ấy thậm chí còn không đi dự đám cưới. Tôi quyết định tận dụng cơ hội này. Tất cả chúng tôi đến Udaipur 10 ngày trước đám cư...