Tag: Giúp Việc

Những em giúp việc dễ thương và người chủ

Sự chú ý được hướng theo cùng một hướng hết lần này đến lần khác. Tôi cũng vòng tay về phía cô ấy để được cô ấy chạm vào. Cô ấy có lẽ cũng hiểu rằng tôi cố tình chạm vào cánh tay của mình. Tôi từ từ bắt đầu vuốt ve nú...