Tag: Dong Xiaowan

Lễ tốt nghiệp đáng nhớ trong đời

Sau đó anh đi tắm và đi lên lầu vào phòng. Trên lầu chỉ có tôi, vì bố và Montse vẫn còn ở trong hồ bơi. Tôi đang nằm trên giường đọc sách. Mẹ bước vào và nói với tôi rằng mẹ sẽ đi tắm. Tôi đã làm như không có gì nhưng...