Tag: Đổi Vợ

Màn đổi vợ cho nhau của hai cặp vợ chồng

Cả hai chúng tôi bắt đầu nói chuyện ở đây và ở đó. Bác ơi - Bác có loại xe gì? Cháu không có xe Vì tôi không thể lái xe. Bác Sanjay cười và nói rằng bạn chưa bao giờ học lái xe ô tô. Tôi - không có ai ở đó để dạy. Ch...