Tag: Cực Khoái

Anh có thể làm cho em lên đỉnh cực khoái được không

Bàn tay của Ngọc cứng đờ trên đùi tôi, và cô ấy đưa mặt qua lại thay vì chụp tôi. Ngọc cũng mím chặt môi. Tôi tát cái búi tóc vào má và nói – thư giãn đi cưng… bình tĩnh nào. Tôi cũng dần dần bắt đầu thực hiện các bức...