Tag: Chủ Nợ

Thua cờ bạc thanh niên dâng người yêu cho chủ nợ phệt

Tôi đã có cùng một tình huống. Đã lâu rồi tôi không quan hệ tình dục. Tôi cũng tuyệt vọng khi gặp anh ấy, nhưng tôi đã kìm lại. Đã chuẩn bị cho buổi tối ngày hôm qua. Ngày hôm sau, sau khi học xong đại học, anh ấy đến...