Tag: Chịch lúc ăn

Đang ăn mà cũng không tha

ngày 07 tháng 11 năm 2002 tại nhà tôi, vợ tôi phải đi làm và sẽ không ở đó cho đến trưa, Vì vậy, tôi đã nhân cơ hội này gọi cho mẹ chồng. Tôi có thể đến nhà bạn sau khoảng nửa tiếng nữa. OK, nhưng càng sớm càng tốt vì...