Tag: CAWD-203

Cặp đôi yêu xa và khi có cơ hội được gặp nhau

Nước rơi xuống và tôi và con dâu đang hôn nhau. Rồi con dâu xuống xe. Tôi nói - con đã vào bồn tắm rồi, con dâu, con lại vào tắm à? Vợ tôi nói: "Bố, tắm chung là một thú vui khác, khi con ngồi xuống thì vợ bắt đầu bú ...