Tag: Bốc Thăm

Trò chơi bốc thăm chịch nhau tập thể

Có một số công việc xây dựng dân dụng đang diễn ra vào lúc này. Anh ấy hoàn thành công việc của mình trong một ngày và đến nhà Piyush với một cái gì đó. Sau đó, mắt tôi rơi vào dì Lata. Dì tôi mang rau về nhà. Tôi đến...