Tag: Ai Nonose

Lần đầu tiên thử cảm giác ấy thật tuyệt

Tôi chỉ đang giả vờ ngã vào con cặc của bạn. Bạn đã làm cho tôi hạnh phúc ngày hôm nay. Sau đó, Bác đẩy con cặc dày cộm của mình vào âm hộ của tôi và khóa chặt nó lại và bắt đầu làm tôi nghẹt thở. Tôi đã khóc trong đa...