Tag: ADN-454

Giúp chồng trả nợ

Tôi bắt đầu nhận thấy rằng cô ấy đang tăng tốc, cô ấy sẽ sớm xuất tinh nên tôi nói với cô ấy; "Đi trước đi, tôi sẽ làm điều đó bên ngoài... Tôi không đeo bao cao su"... Cô ấy chỉ nói "Ahhh!"... Cô ấy ngay lập tức hét ...