STARS-388 Ở lại công ty cùng với crush Hikari Aozora

STARS-388 Ở lại công ty cùng với crush Hikari Aozora, Mẹ nói vâng, vâng. Tôi nói tốt, hãy giữ chúng lại. Xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn đã gọi lần này. Bạn cũng ngủ? Cô ấy nói vâng, cháu trai, tôi chỉ có một mình như thế này. Sau khi nghe dì kể chuyện, chú gà trống lại bắt đầu rung rinh và bắt đầu vuốt ve chú gà trống. Tôi nói sau đó tôi sẽ được gọi, hoặc bạn sẽ không sợ chú của bạn? Mẹ nói ồ không, chú của con đang ngủ ở giường bên kia. Tôi nói bạn sẽ để tôi ngủ ở đâu? Cô ấy nói bạn có thể ngủ bất cứ nơi nào bạn muốn. Tôi nói bạn có ngủ một mình không.