STARS-353 Vợ đồng nghiệp và những kẻ háo sắc

STARS-353 Vợ đồng nghiệp và những kẻ háo sắc, Cả ngày trôi qua với những suy nghĩ đó. Tôi tiếp tục chờ cuộc gọi của anh ấy đến bây giờ, nói chuyện với anh ấy. Nhưng không có lời kêu gọi nào từ anh ta vào ngày hôm đó. Tôi chìm vào giấc ngủ với những nắm đấm của mình khi nghĩ về anh ấy. Sự căng thẳng kết thúc bằng việc đánh cá và tôi thậm chí không biết mình đã ngủ lúc nào. Rồi đột nhiên tôi tỉnh dậy. Tôi thấy đã 7 giờ chiều. Khi tôi nhìn vào điện thoại của mình, có rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Thấy nhiều cuộc gọi nhỡ, tôi gọi ngay cho anh. Tất cả những cuộc gọi này đều thuộc về anh ta.