họ nói về chủ đề này và những thứ khác, khi Verónica cắt ngang, cô ấy đưa ra nhận xét về chuyến đi của Eduardo, Tôi mừng cho anh ấy vì anh ấy luôn bị hoãn cho những chuyến đi đó. Đối với bản thân tôi, tôi nghĩ, Laura sẽ ở một mình vào cuối tuần, vì vậy chúng tôi sẽ phải chuẩn bị một cái gì đó để ba chúng tôi lại có thể ở một mình. Verónica rõ ràng đã đọc được những suy nghĩ, vì cô ấy nói với tôi, bạn đang nghĩ gì vậy, rằng Laura sẽ ở một mình vào cuối tuần, không có cách nào cả, tôi trả lời một cách hoài nghi, nhưng chúng ta có thể phát minh ra thứ gì đó. Nhiều ngày trôi qua và vào thứ Tư,