PRED-298 Không thể cưỡng lại được Aika Yamagishi

PRED-298 Không thể cưỡng lại được Aika Yamagishi, Vòng eo và vòng mông mỏng không thể tả của Vân Vandana. Nhìn chung, Vandana Ma ‘ tôi dường như là một món hàng tuyệt vời. Cô ấy là một giáo viên tiếng Anh. Tôi học giỏi, nhưng tiếng Anh của tôi rất kém. Khi cô ấy dạy lớp của mình, tôi đã nghiên cứu rất kỹ nhưng tôi không hiểu nhiều vì tiếng Hindi trung bình. Cô ấy thích tôi đến nỗi cô ấy đã cố gắng thuyết phục tôi. Tôi rất thẳng thắn, vì vậy tôi luôn cố gắng không làm cho giáo viên của tôi tức giận. Một ngày nọ, bà Vandana đã dạy cho tôi một bài học đáng nhớ.