PPPD-925 Nhân viên massage kích dục nghiện bú cu

PPPD-925 Nhân viên massage kích dục nghiện bú cu, Thực ra đây là câu chuyện của tôi. Tên tôi là Shiva. Tôi là cư dân của Raigal. Hiện tại tôi 23 tuổi và đang học năm cuối ngành kỹ sư. Sự việc này xảy ra khi tôi 19 tuổi. Có một cô gái tên Rupari trong lớp của tôi. Cô ấy hơn tôi một tuổi. Cô ấy là một sinh viên sinh học và hai chúng tôi chỉ là bạn bè cho đến bây giờ. Tôi là một học sinh chuyên toán. Các lớp học của chúng tôi nằm cạnh nhau. Bất cứ khi nào giáo viên không có trong lớp, tôi đều đứng gần cửa. Cô ấy cũng đang làm như vậy.