tôi nghe cô ấy nói với tôi rằng cô ấy cảm thấy bị tôi thu hút, rằng mặc dù cô ấy đã biết nhiều chàng trai từ năm ngoái nhưng cô ấy chỉ nghĩ đến tôi, tôi không ‘ Tôi không biết phải nói gì, cô ấy nói với tôi rằng tôi đã thủ dâm khi nghĩ rằng tôi ở bên cô ấy, nhưng tôi không biết phải nói thế nào, đặc biệt là khi biết tôi khao khát Susana, nhưng bây giờ mọi thứ đã khác, Tôi đã biết, cô ấy yêu cầu tôi muốn làm gì thì làm với em gái cô ấy, rằng nếu tôi không cho cô ấy xem ảnh thì tôi đã bị gài bẫy, nên tôi đồng ý, đêm đó tôi sẽ đợi cô ấy trong phòng. Chắc đã 12 giờ đêm, mọi thứ đều yên tĩnh,