bạn cũng phải cho tôi thấy Tôi nữa”, Tôi không thể tin được, tôi mới mười tuổi mà cô ấy đã có tôi trong tay! Nhưng tôi sẽ nói với bạn sau, vì cô ấy kiên quyết hơn Bertha, vì tôi đã đặt toàn bộ dương vật của tôi trong âm đạo của cô ấy. Chúc mừng…….. “el norteño” nếu bạn thích câu chuyện của tôi và muốn kể cho tôi nghe về những trải nghiệm của bạn, bạn có thể viết thư cho tôi theo địa chỉ. nơi tôi kể cho bạn nghe về sự khởi đầu của những trải nghiệm tình dục của tôi với người thân, Tôi phải kể cho bạn nghe chi tiết với người em họ út của tôi. Sau trải nghiệm của tôi với bertha, viridiana đã quấy rối tôi cùng ngày hôm đó,