#1 #2

Ở cái tầm 2 nam 1 nữ địt nhau của diễn viên mông căng TÔI Chỉ cười cười, không dám trả lời, ai biết trả lời sẽ gây ra phản ứng gì, vì an toàn của bản thân, không nên trả lời vẫn tốt hơn. Đã đến lúc nói chuyện. Sau sự cố này, Bai Xiner và tôi chỉ giống như những người bạn bình thường. Chúng tôi thảo luận mọi thứ cùng nhau, và vì chúng tôi nói về những điều thú vị nên những cô gái khác trong hội trường. Tôi thường xuyên tham gia bàn bạc cùng nhau nên mối quan hệ giữa tôi và các đồng nghiệp trong đơn vị ngày càng hòa thuận.