Nữ trưởng phòng xinh đẹp vô cùng tâm lý

Khi tôi gọi cho anh ấy, anh ấy nói tốt. Tôi nói – Tôi cũng sống gần đây. Hãy đến nhà chúng tôi vào một ngày nào đó, chúng tôi cũng nên có cơ hội phục vụ. Sau đó chúng tôi đã nói chuyện rất lâu. Bằng cách này, anh ấy đã trở thành bạn tốt với anh ấy. Tên cô ấy là Rajavati (đã thay đổi). Hàng xóm của tôi, chị dâu của anh ấy, thường gọi anh ấy là Rajo. Tôi cũng nói với anh ấy – tôi có thể gọi bạn là Rajo được không? Vì vậy, cô ấy bắt đầu nói – hãy gọi bất cứ thứ gì bạn muốn. bạn là khách của chúng tôi hỏi có ích gì Rồi vài ngày sau tôi phải đi ăn cưới.