Những em giúp việc dễ thương và người chủ

Sự chú ý được hướng theo cùng một hướng hết lần này đến lần khác. Tôi cũng vòng tay về phía cô ấy để được cô ấy chạm vào. Cô ấy có lẽ cũng hiểu rằng tôi cố tình chạm vào cánh tay của mình. Tôi từ từ bắt đầu vuốt ve núm vú của cô ấy sang một bên. Khi tôi nhìn vào khuôn mặt của cô ấy, cô ấy đang mỉm cười nhẹ. Bây giờ cô ấy cũng cố gắng chạm vào núm vú của mình bằng cánh tay của tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy ranh giới khá rõ ràng. Tôi hỏi – bạn có thích tôi không? Anh không trả lời gì chỉ cười nhẹ rồi cúi cổ xuống. Sau đó, tôi hỏi – bạn đã từng làm điều này với ai trước đây chưa?