Những cô hàng xóm đang giận dỗi chồng

Tôi trở nên rất thoải mái với anh ấy. Sau đó anh ấy gọi đồ ăn và tôi cũng ngồi vào bàn của anh ấy. Cùng với đó tôi cũng có một số morsels. Sau đó anh ấy kết thúc bữa ăn của mình và trả tiền để gọi một số trà. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong khi uống trà. Anh ấy nói rằng anh ấy làm việc ở Pune và sẽ đến dự đám cưới của một người nào đó ở Hyderabad. Tôi cũng nói với anh ấy rằng tôi sẽ đến Hyderabad. Sau đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện qua lại. Anh ấy đã được nhìn thấy trên núm vú của tôi nhiều lần. Anh ấy thậm chí còn không xấu hổ khi nhìn tôi. Bây giờ trái tim tôi cũng bắt đầu hôn anh ấy.