tôi đã không mang thai lần nữa và tôi cũng không thể đạt được sự thỏa mãn tình dục hoàn toàn; đúng hơn, kể từ những sự kiện kỳ ​​​​diệu được ám chỉ ở trên, tôi đã đạt được niềm vui khi có được khoái cảm tình dục to lớn, theo cách ít được mong đợi nhất, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng không có trải nghiệm và khoái cảm về tình dục. Lần kích thích đầu tiên được đưa ra một cách đầy bất ngờ và ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì không ngờ tới; ngạc nhiên vì nhiều lý do, thứ nhất là do phản ứng của tôi, thực sự đáng kinh ngạc với các vị trí của tôi, những vị trí đã chỉ ra ở trên, thứ hai là do loại kích thích,