#1 #2

Nhìn cảnh em gái chăm sóc cặc cực đã Chỉ cần xem một chút, sẽ không mất vài phút đâu. Chơi cùng nhau, Lin Huiyin nhẹ nhàng kéo cánh tay củ nh rể và đi đến đó. Xem đi, xem đi, đều là thật, mời bình an vô sự, mời về nhà đi Nữ tu giống như kêu lên, phụ cận tùy ý có người nhà, có ngoại tỉnh cầu xin con trai, lễ Phật. Những nam nữ thanh niên trông giống học sinh và hoàn cảnh như của Lin Huiyin, có rất nhiều người xem và công việc kinh doanh cũng đang diễn ra. Thoạt nhìn thì là giả, và nó chỉ để lừa người. Hãy nhìn xem, nó không phải làm bằng thạch cao.