Nhiều năm trôi qua cô vợ trẻ mới tìm lại cảm giác lên đỉnh

Nhiều năm trôi qua cô vợ trẻ mới tìm lại cảm giác lên đỉnh, Bây giờ ở đây mông của chúng tôi sẽ nổ tung trong kinh hoàng, ba ngày sau anh ta vừa gọi cho tôi và nói tên của mình. Rồi cô ấy bắt đầu nói – Em không phải là một cô gái như vậy, anh bỏ rơi em thì sẽ nhận được rất nhiều. Ngày tháng trôi qua, chúng tôi tiếp tục học cùng nhau, và một ngày anh ấy tốt nghiệp anh ấy nhận được một tin nhắn về WhatsApp, tôi không thể tin được, chúng tôi bắt đầu nói chuyện. Chúng tôi đã nói chuyện trong hai tháng và gặp nhau vài lần! Tôi cũng đã nói về tình dục.