Beto, bạn đang phát triển và do đó bạn sẽ trải qua những thay đổi có thể khiến bạn bối rối lúc đầu, và vì điều này, tôi muốn ngăn bạn tìm kiếm thông tin hoặc lời khuyên không phù hợp ở nơi khác, bạn đã mười hai tuổi và bạn cơ thể đang thay đổi, bạn có để ý không? , à, có thể bạn đã cảm nhận được một số điều nào đó, hoặc bạn nghĩ những điều trước đây không quan trọng, như con gái, bạn hiểu ý tôi chứ? –“Chà…, không mẹ ơi, nói cho con biết chuyện gì sẽ xảy ra với con?… –“Này con yêu, con đang trở thành một chàng trai nhỏ, một thanh niên rất đẹp trai, con sẽ bắt đầu thích các cô gái ,