Nene Kinoshita và anh chàng hàng xóm số hưởng

Nene Kinoshita và anh chàng hàng xóm số hưởng, Cô ấy bắt đầu nói với tôi, nhà tôi ở gần đây và tôi không thể đi xa. Cha tôi thậm chí không cho tôi đi đâu cả. Vì lý do này, tôi nghĩ rằng ngồi trống, tôi sẽ tìm được một công việc ở đây. Tôi nói, thôi nào, việc bạn chăm sóc gia đình là điều tốt. Theo thời gian, đây là cách mà cuộc trò chuyện của tôi và Rihanna bắt đầu được cải thiện. Rihanna đã phát hiện ra tôi. Cô ấy bắt đầu nói với tôi, bạn thật dũng cảm, bạn đã mang lại cho mẹ rất nhiều điều. Tôi đã nói với anh ấy, đây là nhiệm vụ của tôi.