Mặc dù rất ghét giám đốc nhưng vẫn phải đi công tác cùng

Trong lúc đó, tôi được biết anh rể tôi, chồng của Noreen, đi công tác nước ngoài 10 ngày. Anh ấy thậm chí còn không đi dự đám cưới. Tôi quyết định tận dụng cơ hội này. Tất cả chúng tôi đến Udaipur 10 ngày trước đám cưới và Noreen đã ở cùng chúng tôi. Có một sự kiện vào ngày hôm đó. Chúng tôi có một sự kiện nhỏ vào ban đêm, vì vậy tất cả chúng tôi tập trung trong vườn lúc 7 giờ. Noreen đã sẵn sàng và đứng bên cạnh tôi. Cô hỏi – tôi nhìn Cheek như thế nào? Bạn sẽ trả lời gì cho anh ấy? Cô ấy cũng hiểu tín hiệu của tôi. Sau đó bữa tiệc bắt đầu.