“Chúng ta nên để họ sử dụng căn hộ. Nhưng làm sao chúng tôi có thể làm được mà không gây nghi ngờ”. Adela suy nghĩ một lúc rồi trả lời.” Chà, bạn có thể mời Sergio chơi với bạn và Gabriela (con gái khác của tôi, 12 tuổi) có thể mời Tere chơi. Bằng cách đó sẽ không ai thực sự nghi ngờ bất cứ điều gì.” Armando lắc đầu “Gabriela sẽ nghĩ gì về điều đó, chúng ta không thể làm điều đó.” Adela cười toe toét “anh không biết về điều này. Gabriela thực sự thích bạn, vì vậy tôi nghĩ nếu bạn tốt với cô ấy, cô ấy sẽ không nói với ai cả”. Armando sửng sốt. “Anh ấy nói thế là có ý gì! “Anh ấy hét lên. Adela cười.