Lần đầu tham gia đóng phim sex của em gái teen cute

Vài ngày sau, tôi trở thành người có thẻ hiến tinh trùng. Tôi được cho là người hiến tinh trùng theo yêu cầu. Tôi là người mới nhất trong tất cả bạn bè của mình, nhưng tôi cảm thấy mình là người có địa vị cao nhất. Kể từ đó, cuộc hành trình này bắt đầu. Tôi bắt đầu nhận được cuộc gọi theo thời gian. Ngay sau khi có cuộc gọi, tôi đã tìm đến để quyên góp. Theo thời gian, tôi đã quen với phòng lạnh ngân hàng tinh trùng, sách khỏa thân, tạp chí gợi cảm và sách có hình ảnh khỏa thân của các cô gái. Dần dần tôi cũng quen với nơi này. Bây giờ tôi không có sợ hãi và không có vấn đề.