Lạc chốn lầu xanh thưởng thức rượu ngon gái đẹp

cô cảm thấy nó đang chọc vào mông cô. Điều này làm tôi nhớ rằng Biomass được tạo ra như một kẻ tiêu thụ cuồng nhiệt phân người và anh ấy đã đọc đúng, nó đã phát hiện ra dấu vết của phân trong cơ thắt hậu môn và đang xử lý nó. Sau đó, nó từ từ đi vào qua hậu môn, hấp thụ những gì nó tìm thấy, tạo thành một phần nhô ra cứng, dày lên theo từng giây, ngày càng tiến gần đến vị trí thích hợp của nó để đi vào ruột. Hắn càng chống cự, sinh vật chất nhầy càng tiến vào đuôi của hắn, cảm giác của hắn chẳng những không có bị xâm phạm, đã đến loại co rút lại.