Giúp đỡ em hàng xóm đang lạnh và rồi được nàng trả ơn

Tôi sẽ làm nếu có một ai đó khác thay thế bạn khi chúng ta đã từng là những người bạn rất thân của nhau. Và không. Ngoài ra, tôi thậm chí không nghĩ đến việc tiếp cận anh ấy vì tôi sẽ xin lỗi anh ấy bằng mọi cách. Chỉ có nỗi đau này mãi mãi chôn chặt trong lồng ngực. Thậm chí tôi đã vay 1,5 rupee. Tôi không dám yêu cầu anh ta trả lại tiền, trách nhiệm của tôi trước tội ác rất nhỏ. Một năm rưỡi trước, tôi sống một mình ở Chandigarh, tìm kiếm một ai đó. Một ngày nọ, ai đó nói với tôi về trò chuyện thoại. Lúc đó, khi tôi gọi bằng voice chat, lúc đầu có người đến, cô gái, cô gái.